PHÒNG GYM
PHÒNG GYM

Phòng GYM nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, được trang bị nhiều máy tập hiện đại, nhằm nâng cao sức khỏe của quý khách.

Thời gian phục vụ: 06h00 – 20h00

Chia sẻ

Dịch vụ khác

SPA

08-04-2022

NHÀ HÀNG

08-04-2022

NHÀ HÀNG

08-04-2022

server-notice